Yritys Info

Tiracon Oy tarjoaa korkealaatuista ja ammattitaitoista suunnittelu- ja konsultointipalvelua sekä kotimaisiin että kansainvälisiin projekteihin.

Palvelun tavoitteena on parantaa asiakkaiden toimintaedellytyksiä, tuotantokapasiteettia, laatua ja kilpailukykyä.

Yhtiön päätoimialana on teollisuuden automatisointisuunnittelu, koulutus ja konsultointi sekä erilaisia projektien hallintatehtäviä erityisesti perusmetalli- ja kaivannaisteollisuudelle.

Yrityksen arvot perustuvat asiakaslähtöisyyteen, laatuun, osaamiseen ja luottamukseen sekä turvallisuuden ja ympäristön huomioimiseen.

  • Asiakaslähtöisyyttä on selvittää ja tunnistaa asiakkaan tarpeet ja toimia niin, että palvelu vastaa tarpeisiin ja antaa lisäarvoa asiakkaalle mahdollisimman hyvin
  • Laatua on tehdä toimeksiannot huolellisesti kokonaisuudet huomioon ottaen ja sovitun aikataulun mukaisesti
  • Osaaminen perustuu asiakkaiden toimialojen ja prosessien tuntemukseen sekä pitkään ja monipuoliseen kokemukseen erilaisissa suunnittelu- ja toteutusprojekteissa.
  • Luottamus ansaitaan asiakaslähtöisellä, vastuuntuntoisella ja ammattitaitoisella työllä sekä täyttämällä asiakkaan tarpeet
  • Suunnittelun ja työskentelyn perustana on turvallisuuden ja ympäristön huomioiminen noudattaen viranomaismääräyksiä ja tekemällä turvallisia ja ympäristöystävällisiä valintoja.