Tiracon Oy


Tiracon Oy on suomalainen teknologia-alalle erikoistunut insinööritoimisto, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus projektoinnista ja automatisointi­suunnittelusta erityyppisiin teollisuuden prosesseihin.

Yrityksen erityisosaamisalueina ovat perusmetalli- ja kaivannaisteollisuus niin kotimaassa kuin kansainvälisissäkin projekteissa.

Factory

Yritys

Tiracon Oy tarjoaa korkealaatuista ja ammattitaitoista suunnittelu- ja konsultointipalvelua sekä kotimaisiin että kansainvälisiin projekteihin.

Palvelun tavoitteena on parantaa asiakkaiden toimintaedellytyksiä, tuotantokapasiteettia, laatua ja kilpailukykyä.

Yhtiön päätoimialana on teollisuuden automatisointi­suunnittelu, koulutus ja konsultointi sekä erilaisia projektien hallintatehtäviä erityisesti perusmetalli- ja kaivannaisteollisuudelle.

Yrityksen arvot perustuvat asiakaslähtöisyyteen, laatuun, osaamiseen ja luottamukseen sekä turvallisuuden ja ympäristön huomioimiseen.

 • Asiakaslähtöisyyttä on selvittää ja tunnistaa asiakkaan tarpeet ja toimia niin, että palvelu vastaa tarpeisiin ja antaa lisäarvoa asiakkaalle mahdollisimman hyvin
 • Laatua on tehdä toimeksiannot huolellisesti kokonaisuudet huomioon ottaen ja sovitun aikataulun mukaisesti
 • Osaaminen perustuu asiakkaiden toimialojen ja prosessien tuntemukseen sekä pitkään ja monipuoliseen kokemukseen erilaisissa suunnittelu- ja toteutusprojekteissa.
 • Luottamus ansaitaan asiakaslähtöisellä, vastuuntuntoisella ja ammattitaitoisella työllä sekä täyttämällä asiakkaan tarpeet
 • Suunnittelun ja työskentelyn perustana on turvallisuuden ja ympäristön huomioiminen noudattaen viranomaismääräyksiä ja tekemällä turvallisia ja ympäristöystävällisiä valintoja.

Palvelut

Tiracon tarjoaa vahvaa automatisointi­osaamista eri teollisuuden aloilla. Vahvuuksina ovat hyvä prosessi- ja laitetuntemus sekä kokemus toimimisesta myös isoissa projekteissa. Kansainvälisestä projektitoiminnasta Tiraconissa on laaja kokemus mm. Norjasta, Etelä-Koreasta, Bahrainista, Chilestä ja USA:sta.

Työskentelykokemus eri teollisuudenaloilta:

 • Perusmetalliteollisuus
 • Voimalaitokset
 • Metsäteollisuus
 • Kemianteollisuus

Tarjottavia palveluita:

 • Asiantuntijapalvelut
 • Projektointipalvelut
 • Esi- ja hankintasuunnittelu
 • Toteutussuunnittelu
 • Toimitus- ja asennusvalvonta
 • Koestus ja käyttöönotto
 • Asiakaskoulutus
On work